Projekt Svetilnik, ki nastaja v sodelovanju z društvom tabornikov Rod zelenega Jošta iz Kranja, se osredotoča na duševno zdravje mladih. Njegova posebnost je, da se ozaveščanju o duševnem zdravju opira na taborniške vrednote in poslanstvo, ki prispeva k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot. Na ta način želimo s projektom graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in hkrati tvorno delujejo v družbi.

V okviru projekta Svetilnik se izvajajo različne dejavnosti, kot so delavnice različnih interesnih skupin, aktivnosti za lokalno skupnost v smislu tedenskih dogodkov v mladinskem centru in tedenskih srečanj različnih posameznikov brez socialnega kroga in drugih zainteresiranih mladih. Poleg tega organiziramo predavanja in izobraževanja za mlade in odrasle, pod okriljem strokovne podpore. Načrtujemo tudi izobraževanje prostovoljcev, ki delajo z mladimi, da bi širili znanje preventive in kurative na področju duševnih stisk.

V okviru projekta Svetilnik bomo organizirali tudi tečaje za prostovoljce in starše, katerih namen je predstaviti področje staršem in mladim ter jih naučiti, kako se primerno odzvati na določene scenarije ter kako prepoznati prve znake stiske. Poleg tega organiziramo terapevtske skupine in safe space kotiček, saj je poslanstvo tabornikov ustvariti varno okolje za vse in nuditi podporo mladim v težkih trenutkih ter kasneje postaviti osebo na močne temelje za osebnostni razvoj.

Aktivnosti za preprečevanje stigme so prav tako pomemben gradnik našega projekta. Stigma in diskriminacija oseb z duševnimi stiskami se kažeta v iskanju pomoči in na vseh področjih življenja, v slabem prepoznavanju njihovih pot in spregledanju njihovih zahtev. V planu imamo PR akcije v lokalnih okoljih, predstavitve po izobraževalnih ustanovah in društvih ter zanimive aktivnosti za otroke.

Motivacijske delavnice in okrogle mize so tudi pomemben gradnik zdrave družbe. Okrogle mize so dobre za druženje in izmenjavo dobrih praks, deljenje izzivov in iskanje unikatnih rešitev. Motivacijske aktivnosti bodo izvedene z gosti, ki imajo znanje in izkušnje, da zanetijo iskrico v očeh posameznika.

Sodelovanje z odločevalci je pomembno za namene sistemskega izboljšanja tega področja. Želimo predstaviti problematiko tistim, ki urejajo področje oz. sprejemajo odločitve za izboljšanje situacije v našem okolju. Prvič smo projekt predstavili prav na Festivalu duševnega zdravja, ki je potekal maja 2023 v Ljubljani.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci