Taborniki in tabornice se v najštevilčnejši odpravi doslej med 1. in 12. avgustom 2023 odpravljajo v Južno Korejo na največje taborjenje – na 25. Svetovni skavtski jamboree! 

Jamboree je za tabornike in tabornice s celega sveta edinstvena priložnost, da se za dober teden povežejo med izvajanjem atraktivnega in vzgojno usmerjenega programa – osrednje teme so globalni razvoj, svetovni mir, kulturna raznolikost, pustolovščina in prijateljstvo. Čeprav se zdi, da gre za zabavo, je jamboree mnogo več, saj nudi mladim priložnost za pridobivanje novih znanj, za debato in razvoj aktivnosti, ki jih kasneje izvajajo v lokalnem okolju in skupnosti. 

Slovenska odprava na Jamboree 2023, ki se bo odvijal v Saemangeumu v Južni Koreji, je rekordna in šteje skupaj 320 oseb – 10 članov vodstva odprave, 24 vodnikov, 70 članov mednarodnega osebja in 216 udeležencev. Udeleženci so stari med 14 in 18 let, vodniki, vodstvo in mednarodno osebje pa 18 let ali več.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci