Spiriteco je mreža povezanih članic Svetovnega skavtskega gibanja (WOSM) in Svetovne skavtske organizacije za dekleta (WAGGS), ki neformalno deluje od leta 2010, od leta 2018 naprej pa kot formalna skupina. Organizacije se povezujemo z namenom promocije duhovnosti v skavtstvu, vezano na temeljna načela in metodo v skavtstvu. Spiriteco v Esperantu pomeni duhovnost– od tod ime.

Duhovnost v Spiritecu se jemlje kot:

- Steber skavtske metode;- Priložnost za globok razmislek o sebi, svojem življenju in svojem razumevanju drugih ljudi. Daje nam možnost ustvarjanja naše prihodnosti, ki ji damo globlji pomen;- Duhovni razvoj omogoči mladim da zgradijo vrednostni sistem, ki je lahko čisto oseben ali ga delijo z drugimi – spodbuja mlade da najdejo svojo pot;

Zveza tabornikov Slovenije je bila od leta 2014 polnopravna članica neformalne mreže, od leta 2018 pa se umešča na seznam ustanovnih članic formalizirane mreže Spiriteco.

Spiriteco deluje kot pomemben deležnik na področju dvigovanja kakovosti dela v skavtstvu, podpira razvoj duhovnosti za vse in temelji na načelih svetovnega skavtskega gibanja.

Več o Spiritecu si lahko prebernš na spletni strani Spiriteco ali na predstavitveni brošuri.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci