4. - 7. 8. 2014

Svetovni skavtski forum mladih (World Scout Youth Forum – WSYF) je posvetovalno srečanje, katerega namen je usposabljati mlade in podpirati proces razvoja mladinske participacije v partnerstvu z odraslimi.

Forum mladih daje mladim članom svetovne organizacije možnost, da izrazijo svoje mnenje o vprašanjih, ki jih neposredno ali posredno zadevajo. Tak pristop opolnomočenja mlade navdihuje ter hkrati pomaga razviti njihove veščine v procesih odločanja, ki so uporabne tako v taborništvu kot v družbi nasploh.

12. Skavtski forum mladih so med 4. in 7. avgustom 2014, odlično izvedli slovenski taborniki.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci